ManholeSeries

ฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจาก Mc H&H (Thailand) Co., Ltd. ผลิตจากวัสดุคุณภาพมาตรฐาน ได้แก่ เหล็กหล่อเหนียว หรือ Ductile Iron ให้ความแข็งแกร่งทนทาน พร้อมกับนวัตกรรม TDS รายเดียวในประเทศไทย ที่ช่วยป้องกันกลิ่นและเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Standard Features: คุณสมบัติมาตรฐาน

 

Ductile

Iron

Customise

Design

Odor

Control

Noise

Prevention

Bike

Safe

สนใจสามารถขอข้อมูลของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์และพนักงานขาย

ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ

01

ฝากลม

ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ

03

ฝาเติมวัสดุ

05

ฝาบานพับ

05

ฝาบานพับ

07

ฝารุ่นพิเศษ

ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ

02

ฝาสี่เหลี่ยม

04

ฝาตะแกรง

06

ตะแกรง

ระบายน้ำ

© 2015 Mc H&H (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.

Terms and conditions   :   Privacy Policy   :   Sitemap