ManholeSeries

ฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจาก Mc H&H (Thailand) Co., Ltd. ผลิตจากวัสดุคุณภาพมาตรฐาน ได้แก่ เหล็กหล่อเหนียว หรือ Ductile Iron ให้ความแข็งแกร่งทนทาน พร้อมกับนวัตกรรม TDS รายเดียวในประเทศไทย ที่ช่วยป้องกันกลิ่นและเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Standard Features: คุณสมบัติมาตรฐาน

 

ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ
ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ
ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ

Ductile

Iron

Customise

Design

Odor

Control

ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ

Noise

Prevention

ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ

Bike

Safe

สนใจสามารถขอข้อมูลของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์และพนักงานขาย

ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ

01

ฝากลม

ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ

03

ฝาเติมวัสดุ

ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ

05

ฝาบานพับ

ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ

05

ฝาบานพับ

07

ฝารุ่นพิเศษ

ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ

02

ฝาสี่เหลี่ยม

ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ

04

ฝาตะแกรง

ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ

06

ตะแกรง

ระบายน้ำ