Advance

Drainages Series

ผลิตภัณฑ์ Hauraton ภายใต้การเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศแต่เพียงผู้เดียวของ Mc H&H (Thailand) Co., Ltd. นำเสนอวัตกรรมระบบระบายน้ำรูปแบบใหม่ สมบูรณ์แบบตอบโจทย์ต่อการใช้งาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ทั้งยังออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้ง สวยงามทันสมัย ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับพื้นที่ติดตั้ง

ฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ
ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ