04

ฝาตะแกรง

* หมายเหตุ: A = ขนาดท้งหมด, C = ขนาดฝา, O = ขนาดช่องเปิด  และ H = สูง

ManholeSeries

คุณสมบัติทางเทคนิคพิเศษ

Click Lock System

นวัตกรรม Click-Lock ที่ใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์ฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำของ Mc H&H (Thailand) Co., Ltd. คือการเพิ่มฟีเจอร์ ตัวล็อคระหว่างฝาและเฟรม ลดทอนเสียงที่เกิดจากการกระทบกันของฝาและเฟรมในขณะรถวิ่งผ่าน


 

© 2015 Mc H&H (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.

Terms and conditions   :   Privacy Policy   :   Sitemap