นำเข้าและจัดจำหน่ายฝาแมนโฮล ฝาบ่อ ฝา
นำเข้าและจัดจำหน่ายฝาแมนโฮล ฝาบ่อ ฝา
นำเข้าและจัดจำหน่ายฝาแมนโฮล ฝาบ่อ ฝา
นำเข้าและจัดจำหน่ายฝาแมนโฮล ฝาบ่อ ฝา
นำเข้าและจัดจำหน่ายฝาแมนโฮล ฝาบ่อ ฝา
นำเข้าและจัดจำหน่ายฝาแมนโฮล ฝาบ่อ ฝา
นำเข้าและจัดจำหน่ายฝาแมนโฮล ฝาบ่อ ฝา
นำเข้าและจัดจำหน่ายฝาแมนโฮล ฝาบ่อ ฝา

MANHOLE &

GRATING SOLUTIONS

จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการผลิตและจัดจำหน่ายฝาแมนโฮล, ฝาบ่อ, ฝาท่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำทำให้บริษัทแม็ค เอช แอนด์ เอช (ประเทศไทย) จำกัด คือผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะ และเรายินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับฝาแมนโฮลที่มีคุณภาพมากที่สุดสำหรับคุณ

 

OUR PRODUCTS

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ทุกชนิด และทุกชิ้นของเราล้วนแล้วแต่เน้นคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นฝาแมนโฮล, ฝาบ่อ, ฝาท่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ บริษัทแม็ค เอช แอนด์ เอช (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเน้นที่จะเลือกสรร

และส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

 

01

Manhole

Series

02

Custom Craft

Series

03

Advanced

Drainages Series

04

Jonite

Series