การบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่ Mc H&H (Thailand) Co., Ltd.  เน้นอยู่เสมอ เรามีหน่วยเฉพาะกิจที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า และหากพบว่าลูกค้ามีปัญหาในการใช้งานของสินค้าฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ เรามีทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญคอยดำเนินการดูแลและแก้ไขปัญหาเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดตลอดเวลา

CUSTOMER SERVICE

SUPPORT

© 2015 Mc H&H (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.

Terms and conditions   :   Privacy Policy   :   Sitemap