top of page

THE PAST &

THE FUTURE

เมื่อกล่าวถึงฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ (Manhole) หลายคนอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว เพราะเป็นเพียงแค่ฝากลมๆ ที่ใช้สำหรับปิดท่อระบายน้ำเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว เรื่องราวของฝาท่อนี้กลับมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่สมัยโรมันโบราณเลยทีเดียว นอกจากนั้นมันยังถูกพัฒนาทั้งรูปแบบ

วิธีการใช้งาน การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการใช้งานที่หลากหลายตามยุคสมัย รวมถึงถูกพัฒนาให้มีความสวยงามอีกด้วย

ฝาท่อเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยโรมันโบราณ หรือ 753 ปีก่อนคริสตกาล ในยุคนั้นการสร้างเมืองจะสร้างตามแนวแม่น้ำขนาดใหญ่เพื่อให้แหล่งน้ำสามารถหล่อเลี้ยงชาวเมืองได้ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นต่อชาวเมืองที่อาศัยอยู่รอบๆ ได้ วิศวกรโรมันจึงแก้ปัญหาด้วยการสร้างท่อระบายน้ำไว้รอบเมือง ขณะเดียวกันวิศวกรก็ได้สร้างรูทางเข้าท่อระบายน้ำไว้สำหรับเข้าไปทำความสะอาด จึงก่อให้เกิด

‘ฝาท่อ’ ที่ใช้ปิดรูทางเข้านี้นั่นเอง

HISTORY BOOK

CAN TELL THE PAST,

SO DOES

MANHOLE COVER.

ฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ

753 BC

ฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ

1900s

สำหรับฝาท่อในยุคปัจจุบัน

คาดว่าเกิดขึ้นเมื่อสมัยศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา โดยผลิตขึ้นมาจากเหล็กหล่อคอนกรีตหรืออาจจะเป็นทั้งสองอย่างผสมกันส่วนใหญ่ฝาท่อมักได้รับการออกแบบ

มาให้แข็งแรงและมีนำ้หนักมากเพื่อ

รองรับน้ำหนักของรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาบนท้องถนนได้ และออกแบบมาเพื่อให้ยากต่อการที่

คนทั่วไปจะสามารถใช้อุปกรณ์ทั่วไปมาเปิดฝาท่อได้

ฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ

จุดเริ่มต้นของศิลปะบนฝาท่อเกิดขึ้นในปี 1980 รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการขยายระบบการวางท่อระบายน้ำไปยังเมืองต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับระบบ

น้ำแต่เกิดการต่อต้านจากชาวบ้านทางรัฐบาลจึงคิดกุศโลบายเพื่อให้ชาวบ้านเห็นพ้องต้องกันด้วยการทำระบบระบายน้ำอันน่ารังเกียจให้สวยงามมากขึ้น จึงเกิดการออกแบบฝาท่อให้มีลวดลายแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และสะท้อนถึงเอกลักษณ์ในวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ จนกลายเป็นศิลปะบนฝาท่อที่โด่งดังไป

ทั่วโลก

1980

ฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ

1989

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 1989 จู่ๆ ฝาท่อ 3 ฝาที่อยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนเซนต์ ชาร์ลส ที่ชิคาโก้ก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้ฝาทั้ง 3 ฝาถูกแรงอัดดันปลิวลอยขึ้นเหนือพื้นหลายเมตรมีการตั้งข้อสังเกตว่าการระเบิดครั้งนี้น่าจะมีสาเหตุจากความดันภายในท่อผสมกับกระแสไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ

ไฟภายในท่อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุการณ์ฝาท่อระเบิดยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายเมืองของสหรัฐเอมริกา

( ที่มา : Chicago Tribune, May 30, 1937. )

ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ
ฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ

ปัจจุบันมีการพัฒนาฝาท่อไปในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นวัตถุดิบในการผลิตใหม่

รวมถึงการพัฒนาด้านประโยชน์ใช้สอยให้มากกว่าแค่การปกปิดท่ออีกด้วย เพราะทุกวันนี้ฝาแมนโฮลได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ในการรับส่งสัญญาณวิทยุด้วยการฝังไมโครชิพเข้าไปในฝาท่อที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณวิทยุสำหรับการติดต่อสื่อสาร และในอนาคต

ฝาแมนโฮลเหล่านี้ก็จะถูกพัฒนาใช้งานมากขึ้นต่อไป

หลังจากที่ บริษัท แม็ค เอช แอนด์ เอช (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับฝาแมนโฮลและตะแกรงระบายน้ำมาตลอดระยะเวลาหลายปีจนสามารถสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างดีจึงถึงเวลาที่บริษัทจะก้าวไปอีก

ขั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุมมากขึ้น พร้อมกับภาพลักษณ์ใหม่ที่มีความทันสมัยเพื่อตอบสนองปรัชญาการทำงานที่กระฉับกระเฉงและไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่

งานออกแบบฝาท่อของประเทศญี่ปุ่นนั้นได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง จนกระทั่วได้มีการรวบรวมภาพถ่ายฝาท่อที่สวยงามและมีความน่าสนใจจากทั่วประเทศญี่ปุ่น เพื่อตีพิมพ์และออกวางจำหน่ยหลายต่อหลายเล่ม และเล่มที่มีความสวยงามและสำคัญที่สุดอีกเล่มหนึ่งก็คือ หนังสือชื่อ Dezain Manhoru Hyakusen: A Tour of Discovery of 100 Fine Designs in Japanese Manhole Covers โดย Osamu และ Kazuko Ikegami

ฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ
ฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ

บริษัท แม็ค เอช แอนด์ เอช (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2549 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย จากนั้นบริษัทเดินหน้าการเป็นผู้นำด้านฝาแมนโฮลและตะแกรงระบายน้ำด้วยการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูง สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

FUTURE

2015

2014

2006

ฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ

2004

ในปี 2004 เมืองโกลกาตา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย มีการขโมยฝาท่อไปกว่า 10,000 ฝา ในระยะเวลาเพียง

2 เดือน แต่นั่นยังไม่ร้ายแรงเท่ากับประเทศจีน สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ในปี 2004 ฝาท่อจำนวนกว่า 240,000 ฝา ในตัวเมืองปักกิ่งถูกขโมยไปอย่างไร้ร่องรอย เบื้องต้นมีการค้นพบว่าฝาท่อเหล่านี้ถูกนำไปขายให้กับพ่อค้าท้องถิ่นที่นำฝาท่อมาตัดเป็นเศษๆก่อนจะส่งต่อทางเรือไปยังประเทศไต้หวัน มองโกเลีย และคีร์กีซสถาน ขณเดียวกันในแถบอเมริกาและยุโรปเองก็ประสบปัญหาโจรขโมยฝาท่อเช่นกัน

The Beginning of Mc H&H

ฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ

ศิลปะบนฝาท่อของญี่ปุ่นโด่งดังไปทั่วโลก ตัวอย่างฝาท่อที่สะท้อนประวัติศาสตร์ เช่น ฝาท่อลายหมู่บ้าน

ชิราคาว่า จังหวัดกิฟุ ที่ถ่ายทอดลวดลายภาพบ้านญี่ปุ่นที่ทำด้วยไม้ ไม่ใช้ตะปูแบบดั้งเดิม ฝาท่อลายน้ำตก

มิโน จังหวัดโอซาก้า หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในฤดูใบไม้ร่วง หรือฝาท่อลายภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีฝาท่อลายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานที่โดยตรงอย่างลายนักดับเพลิง ทีมเบสบอล หรือแม้กระทั่งตัวการ์ตูน

มังงะที่เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เอกลักษณ์ของญี่ปุ่นไปทั่วโลก

 

โดยทั่วไปฝาท่อมักผลิตขึ้นในโรงหล่อเหล็ก แต่ศิลปะบนฝาท่อของประเทศญี่ปุ่นคือหน้าตาของเทศบาล

เมืองทุกแห่ง จึงมีการออกแบบร่วมกันระหว่างศิลปิน เทศบาล และโรงหล่อเหล็ก เพื่อให้ผลงานออกมาสวยงามและสร้างสรรค์จนเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย ซึ่งแต่เดิมการออกแบบลวดลายจะใช้ช่างฝีมือแกะด้วยมือ แต่ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสร้างแม่พิมพ์เพื่อหล่อแบบขึ้นมา และยังมีการเพิ่มสีสันด้วยเทคนิคการสกรีนสีเข้าไป

 

กระแสของศิลปะบนฝาท่อของญี่ปุ่นได้โด่งดังไปไกล จนมีศิลปินชาวอังกฤษนามว่า Remo Camerota

ได้ตระเวนถ่ายภาพฝาท่อทั่วประเทศญี่ปุ่นได้กว่า 2,700 แบบ จนออกมาเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Drianspotting ที่รวบรวมภาพถ่ายฝาท่อไว้มากที่สุด รวมถึงหนังสือชื่อ DezainManhoru Hyakusen: A Tour of Discovery of 100 Fine Design in Japanese Manhole Covers โดย Osamu และ Kazuko Ikegami ซึ่งทั้งสองเล่มได้สะท้อนถึงอิทธิพลของศิลปะที่นำมาผูกโยงกับเอกลักษณ์ของชุมชน จนกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกเลยทีเดียว

THE SPACE WHERE CREATIVITY &

FUNCTIONALITY MEETS.

BACK TO TOP

Anchor 2
bottom of page