top of page

KNOWLEDGE

& ARTICLE

เมื่อกล่าวถึง ฝาท่อ (Manhole) หลายคนอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว เพราะเป็นเพียงแค่ฝากลมๆ ที่ใช้สำหรับปิดท่อระบายน้ำเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว เรื่องราวของฝาท่อนี้กลับมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่สมัยโรมันโบราณเลยทีเดียว นอกจากนั้นมันยังถูกพัฒนาทั้งรูปแบบ วิธีการใช้งาน การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการใช้งานที่หลากหลายตามยุคสมัย รวมถึงถูกพัฒนาให้มีความสวยงามอีกด้วย

วิธีการติดตั้งฝาแมนโฮล, ฝาบ่อ, ฝาท่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ ของ Mc H&H (Thailand) Co., Lt

ในการติดตั้งฝาแมนโฮล, ฝาบ่อ, ฝาท่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ ของ Mc H&H (Thailand) Co., Ltd. มีรายละเอียดดังนี้

ในกรณีที่หล่อคอบ่อไว้แล้ว ให้ทำไม้แบบเพื่อรองรับการเทคอนกรีต และทำการเชื่อมเหล็กเส้นเข้ากับเฟรมเพื่อทำการเซทระดับ

วิธีการติดตั้ง

1. ทำการติดตั้งเฟรมพร้อมกับเซทระดับเฟรม โดยเชื่อมติดกับเหล็กโครงสร้างเดิมที่คอบ่อเข้าด้วยกันและเสริมเหล็กทแยงเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

2. สวมฝาแมนโฮล หรือฝาบ่อพัก ก่อนการเทปูน

3. ฉาบผิวให้เรียบเพื่อความสวยงาม ทิ้งไว้รอจนคอนกรีตได้กำลัง

4. วิธีการติดตั้งนี้เป็นวิธีการติดตั้งฝาแมนโฮล หรือฝาบ่อพักตามมาตรฐานทั่วไป

จากประสบการณ์กว่า 10 ปีของ Mc H&H (Thailand) Co., Ltd. ในการนำเข้าและจัดจำหน่ายฝาแมนโฮล, ฝาบ่อ, ฝาท่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำทำให้บริษัทแม็ค เอช แอนด์ เอช (ประเทศไทย) จำกัด คือผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะ และเรายินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับฝาแมนโฮลที่มีคุณภาพมากที่สุดสำหรับคุณ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page